διέυθ:     Φρύζη 11 (παροδος καραολή και δημητρίου)

               Σταυρούπολη 56430
               Θεσσαλονίκη

email:  welcome@theodosisgeorgiadis.com

studio : 2311 294077


instagram: @theodosis 

 

NEWSLETTER

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης